top of page
 • Foto van schrijvermike@loxyde

VOORDELEN VAN ZUURSTOFRIJK DRINKWATER VOOR MELKKOEIEN VERMINDER METHAAN & AMMONIAK PRODUCTIE IN MEST

Mike de Jong ©2023

www.loxyde.com

Logo MetO2

MetO2 is een bron van gestabiliseerde zuurstof met langzame afgifte voor drinkwater van melkkoeien. Dosering is 50 ml/1000 L water.

Zuurstofrijk drinkwater is enorm gunstig voor alle dieren. Er is bijvoorbeeld gepubliceerd onderzoek met duidelijk bewijs dat zuurstofrijk drinkwater van pluimvee en varkens veel voorkomende ziekten voorkomt, waardoor de antibioticabehoefte wordt verminderd / geëlimineerd.

koe die water drinkt

WATEROXYGENATIE VERMINDERT METHAANPRODUCTIE & VERHOOGT DE VOEDSELEFFICIËNTIE


Het meeste water dat in Nederland aan melkkoeien wordt geleverd is zuurstofarm – meestal bron of sloorwater. Dat betekent dat het echt niet genoeg zuurstof bevat om de koe ten goede te komen.

Het doel van het toevoegen van MetO2 aan drinkwater van melkkoeien is het verminderen van de hoeveelheid methaan die door een koe wordt uitgestoten. Hoewel de pens voornamelijk een anaeroob fermentatiesysteem is, heeft zuurstof in lage concentraties in de pens een uitgesproken afnemend effect op methanogenese - pensmethaanproductie. Er werd berekend dat de toevoeging van ±17 ppm zuurstof in MetO2 naast het zuurstof die al in het water aanwezig is, zou oplopen tot tussen de 25-30 ppm, wat een niveau is dat zeer effectief is in het verminderen de van methaangehalte en toch niet te hoog is om problemen te veroorzaken met het anaerobe fermentatieproces van de pens.

VERHOOGT NUTRIENTOPNAME-EFFICIENCY VAN DE KOE

Het verminderen van de methaanproductie leidt tot een betere opname van voedingsstoffen door de koe – d.w.z. een betere vertering van het voer van de koe. Er is berekend dat de productie van pensmethaan overeenkomt met een verlies van 10% van de efficiëntie van de opname van voedingsstoffen door de koe. Dat is een enorm

mestzeef testkit

rendementsverlies, wat duidelijk te zien is als mest aan een zeeftest wordt onderworpen. In vergelijking zal de mest van koeien die MetO2 drinken volledig door de zeef gaan, wat betekent dat het voedsel zeer goed wordt verteerd.


ANDERE VOORDELEN

Kort nadat we begonnen met het zuurstofrijk maken van het drinkwater van de koeien, merkten boeren al snel andere voordelen op:

 1. Verhoogde melkproductie van ±1 liter per koe per dag. Er werd ook opgemerkt dat als de boer stopt met het gebruik van MetO2 in het drinkwater, de melkproductie onmiddellijk dalt met ±1 liter melk per koe per dag.

 2. Toename van melkvet % van ±0,5%

 3. Afname van melkureum% (1)

 4. Lagere ammoniakemissies van de productie van koemest (1)

 5. Significante afname van gevallen van mastitis

 6. Verbeterde algemene gezondheid van de koe.Harde stukken in de mest worden vloeibaar waardoor het heel gemakkelijk is om de vloeibare mest weg te pompen


WATEROXYGENATIE LEVERT DE BOER GELD OP EN VERLAAGT DE MILIEUDRUK VAN AMMONIAK- EN METHAANUITSTOOT

Directe financiële voordelen voor een boer zijn:

 • Toename van het aantal geproduceerde liters melk

 • Toename van melkvet %

 • Afname van het melkureumgehalte

 • Vermindering in kosten medicatie tegen mastitis.

indirecte voordelen zullen voortvloeien uit het volgende:

 • Verhoging van de bemestingswaarde van de vloeibare mest naarmate meer ammoniak wordt omgezet in plantaardige beschikbare stikstof en het grootste deel van het fosfaat wordt omgezet in direct beschikbaar anorganisch fosfaat. Minder kunstmest nodig.

 • In Nederland bepaalt de ammoniakproductie van koeien de hoeveelheid koeien die een boer kan houden en de hoeveelheid mest die de boer van het bedrijf moet afvoeren – en uit eigen zak moet betalen. De verwachting is dat methaanproductie de volgende item op de agenda van de regering zal zijn. Hoe lager de methaanproductie en hoe lager de melkureumproductie, hoe meer koeien een boer kan houden. Verminder Methaan & ammoniak productie in mest met MetO2

Momenteel treffen de beperkingen voor de ammoniak- en methaanproductie van melkkoeien vooral boeren in Nederland. Andere landen beginnen echter soortgelijke wetgeving in te voeren.


 

(1) De productie van melkureum is in verband gebracht met de ammoniakproductie (Value of milk ureum as an estimator of nitrogen excretion - Wageningen University Netherlands, 2011) waarbij hoe lager het melkureum% hoe lager de ammoniak% geproduceerd door de koe.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page