top of page
  • Foto van schrijvermike@loxyde

GierO2 REDUCEERT AMMONIAK EMISSIES TOT 0 SNEL EN GOEDKOOP

Bijgewerkt op: 7 feb. 2023

Onlangs is de overheid hard gaan opgetreden tegen ammoniakemissies van landbouwbedrijven als gevolg van milieuvervuiling en het broeikaseffect. De overheid is zelfs bereid om honderden miljoenen aan belastinggeld uit te geven om boerenbedrijven op te kopen terwijl er een heel eenvoudig, goedkoop en milieuvriendelijke product bestaat die ammoniak emissies NITRIFICEERT in de mestput (varkens en koeien). Bovendien levert het voordelen aan de boer waardoor het product uiteindelijk meer oplevert dan dat het kost – een sterk initiatief voor een boer om het product te gaan gebruiken en een sterk initiatief voor de overheid om die honderden miljoenen ergens anders uit te geven!


GierO2 - IS EENVOUDIG EN GOEDKOOP.

GierO2 is een aerobe on farm in-situ behandeling.


Het is bedoeld om de drijfmest te behandelen terwijl deze zich nog in de mestput bevindt en vereist over het algemeen geen investering tenzij er er geen drijfmestcirculatiepomp is geïnstalleerd.


GierO2 is speciaal ontwikkeld om drijfmest te behandelen door middel van NITRIFICATIE – d.w.z. door de drijfmest tijdelijk zuurstofrijk te maken om het proces te laten plaatsvinden. GierO2 kost ±€ 0,35/m3 drijfmest.


Op bedrijven waar GierO2 is getest en gebruikt, werden de ammoniakgehalten verlaagd tot 0 tot 2 ppm en was er geen merkbare geur afkomstig van de drijfmest.

GIERO2 LEVERD GELD OP!

Hoe werkt GierO2


GierO2 werkt op basis van nitrificatie. Nitrificatie is een natuurlijk aeroob microbieel proces waarbij ammoniak sequentieel wordt geoxideerd tot nitriet en nitraat.

Dit proces vindt van nature plaats in een composteeromgeving of in de bodem, maar omdat drijfmest grotendeels een anaerobe omgeving is, kan het nitrificatieproces niet plaatsvinden en ontsnapt de ammoniak in de lucht - wat technisch gezien een verlies van een hulpbron is.
Andere voordelen van het gebruik van GierO2

Kostenbesparing: In Nederland is berekend dat voor elke €1,00 die wordt uitgegeven het rendement kan oplopen tot €3 – 3,50 door besparingen en voordelen.


De consistentie van de drijfmest is homogener / vloeibaar zonder verharde stukken die over het algemeen voorkomen in onbehandelde drijfmest waardoor het veel moeilijker is om de mestput te leggen. Behandelde drijfmest is zeer eenvoudig weg te pompen zonder klonten geharde drijfmest. Dit maakt het legen van de mestput efficiënter.


Betere en snellere groeisnelheid van grasland na uitrijden van drijfmest. Weiden behandeld met mest + GierO2 leveren over het algemeen 10% meer droge stof per hectare op.


Verlaagt kunstmest kosten omdat de mestwaarde van behandelde drijfmest aanzienlijk wordt verhoogd – Het is niet nodig om stikstof toe te passen na het uitrijden van de vloeibare mest.


Dit zijn slechts enkele van de voordelen die we zijn tegengekomen bij de behandeling van drijfmest met GierO2. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger.

Yorumlar


bottom of page