top of page
logo NOTLOX
NOTLOX HELPT DE DOSERING VAN GLYFOSAAT-HERBICIDEN MET 50 - 75% TE VERLAGEN

NOTLOX is a new product that is dosed to treatment water and helps to reduce the recommended dosage levels of glyphosate herbicide by 50 - 75% saving farmers money, saving the environment, bees and preventing possible health issues .

NOTLOX is een nieuw product dat wordt gedoseerd aan behandelingswater en helpt om de aanbevolen doseringen van herbiciden met 50 - 75% te verlagen, wat boeren geld bespaart.  

HOE NOTLOX WERKT:

Er zijn een aantal redenen voor het effect van Notlox, waarvan we er enkele hieronder toelichten:

  1. Het zorgt voor een hoge oxygenatie van het behandelingswater. Het meeste behandelingswater is door zijn oorsprong zuurstofarm/-arm. Water zonder zuurstofbalans zal waar mogelijk op agressieve wijze zuurstof stelen en dit heeft invloed op hoe de behandelingschemicaliën door de plant worden ontvangen. Zeer gestabiliseerd (langzaam vrijkomend) zuurstofrijk water wordt veel beter door planten geaccepteerd.

  1. Het verhoogt de energietrilling van het water enorm. 

Onderzoek heeft aangetoond dat water met lage energie trillingen veroorzaakt:

  • Pesticide- en herbicide-elementen komen samen in kleine klontjes waardoor hun werkzaamheid wordt verminderd.

  • Ook mineralen in het water klonteren samen.

In water met verhoogde trillings frequentie:

  • Pesticide- en herbicide-elementen worden onafhankelijk en dit verhoogt hun effectiviteit.

  • Mineralen in het water worden gelijkmatig verdeeld in het water en bijvoorbeeld kalkafzetting zal aanzienlijk worden verminderd omdat de elementen niet samenklonteren.

Hoe te gebruiken: alleen voor commercieel gebruik

Vul de spuit tank zoals gewoonlijk met een lagere dosis glyfosaat herbicide. Voeg de benodigde hoeveelheid NOTLOX toe en spray. Meer info neem aub contact met ons

NOTLOX is milieuvriendelijk en valt uiteen in water en zuurstof. Het is veel goedkoper dan de kosten van herbiciden en je hebt maar 50 ml per hectare nodig. 

NOTLOX ZAL U GELD BESPAREN EN U ZULT MINDER CHEMICALIËN GEBRUIKEN OM EXACT DEZELFDE RESULTATEN TE VERKRIJGEN IN PRECIES DEZELFDE TIJD

Notlox-03.jpg

 HOW NOTLOX WORKS:

There are a number of reasons for its effect one of which we explain hereunder:

 

In elevated frequency vibration water:

  • Pesticide and herbicide elements become independent and this increases their effectiveness.

  • Minerals in the water are equally spread out in the water and for instance calcium deposit will be significantly reduced as the elements do not clump together.

How to use: commercial use only

Fill spray tank as per usual using a reduced dose of glyphosate herbicide. Add required amount of NOTLOX and spray . More info please contact us

NOTLOX is environment friendly and breaks down to water and oxygen. It is much cheaper than the cost of herbicides and you only need 50 ml per Hectare (2.47 Acres). 

NOTLOX WILL SAVE YOU MONEY AND YOU WILL USE LESS CHEMICAL TO OBTAIN THE EXACT SAME RESULTS IN THE EXACT SAME AMOUNT OF TIME

bottom of page